Program boravka Zmaj

Zmaj 2 - boravak

Produženi boravak za školarce

Zmaj 2 ima za cilj da deci rano školskog uzrasta (I-IV razreda) obezbedi stimulativnu sredinu za učenje. Deca borave u kreativnoj i opuštenoj atmosferi u kojoj domaći zadaci i obnova gradiva predstavljaju uživanje, a ne teret.

U okviru ponude boravka su:
• dovođenje i odvođenje dece u i iz škole
• časovi engleskog jezika (2x45 min.)
• obroci (doručak, ručak i dve užine)
• kao i različite dnevne radionice (umetničke radionice, istraživačke radionice, eko-radionice, dečija prava, jačanje samopouzdanja, učionica bez nasilništva)

Pripremni predškolski program

Predškolski program u Zmaju 2 vodi se na dva jezika. Osoblje Zmaja 2 obučeno je i ima iskustva u obavljanju svih aktivnosti u životu vrtića na engleskom jeziku. Dominantan jezik ostaje svakako maternji, srpski, ali se insistira na svakodnevnom vežbanju osnovne konverzacije . Ukoliko dete u ranom uzrastu, usvoji melodiju jezika, kasnije učenje će u velikoj meri biti olakšano.

Englesko zabavište nudi pregršt kreativnih i edukativnih radionica:
• Čuvari prirode
• Umetničke radionice
• Muzičke radionice
• Šah
• Drama
• Jačanje samopouzdanja
• Učionica bez nasilništva
U okviru ponude takođe su uključeni i obroci (doručak, ručak i užina).

U Zmaju 2 ohrabrujemo slobodan izbor „soba“. Svaka prostorija namenjena je posebnoj vrsti aktivnosti i rada. Izdvojene su i opremljene soba za jezike, biblioteka sa didaktičkim i društvenim igrama i sobe za senzorne i manipulativne igre (likovna umetnost, vizuelna umetnost, muzika i sl.). Sobe su otvorene i povezane tako da dete u toku dana slobodno cirkuliše i učestvuje u svim aktivnostima.
Koncept „soba“ uključuje posebno posvećene stručnjake: profesora jezika, vaspitača i učitelja. Svako od njih je zadužen za opremanje i rad u svojoj „sobi“ i međusobno se dopunjuju i sarađuju. Ovakvim konceptom postiže se kvalitetan i detaljan uvid i razumevanje detetove ličnosti i njegovog napretka. U Zmaju 2 koristimo većinom prirodne materijale. Među uobičajenim igračkama i sredstvima, nalaze se i školjkice, kamenčići, pesak i sl. Dominantne su tople boje drveta koje odaju utisak kućne udobnosti. Poseban odnos prema prirodi i njenom očuvanju u Zmaju 2 nije samo tema aktivnosti. Negom biljaka, sakupljanjem prirodnih materijala i srećnom lokacijom između dva parka, Zmaj 2 deci pruža priliku da svakodnevno neguju ekološke navike.
U Zmaju 2 deca uče sledeće jezike:

• Engleski
• Italijanski
• Francuski
• Nemački
• Kineski

Naučno je dokazano da se strani jezici najlakše uče u ranom detinjstvu. Do desete godine života deca bez problema usvajaju ritam, intonaciju, strukturu kao i naglasak bilo kog jezika. U Zmaju 2 deca kroz igru, priču, pesmu, i druženje sa vršnjacima na spontan način usvajaju jezik. Program se bazira na upotrebi audio vizuelnih učila i didaktičhih igračaka. Rad je organizovan u manjim grupama 5 do 8 polaznika (2x45 minuta ili 3x45 minuta) ili kroz individualne časove (2x45 minuta ili 3x45 minuta). Ovakav pristup omogućava profesoru da se u potpunosti posveti svakom polazniku i prati njegovo napredovanje. Profesori u Zmaju 2 usmeravaju nastavu ka realnoj upotrebi stranog jezika, jer znati jedan jezik znači govoriti ga. Pored učenja stranih jezika organizujemo i tematske večeri, prezentacije i različita predavanja.

Zašto učiti strane jezike
Istraživanje je pokazalo da učenje i korišćenje stranog jezika znatno doprinosi razvoju mozga. Deca koja uče strane jezike postižu bolje rezultate (posebno u matematici, čitanju i vokabularu). Poznavanje više jezika poboljšava memoriju, omogućava obavljanje više radnji u isto vreme (multitasking) kao i veštinu selekcioniranja važnih od nevažnih informacija. Osim toga, učenjem stranog jezika deca bolje upoznaju i svoj maternji jezik.
Jedan od najvažnihih zadataka obrazovanja jeste da proširi vidike na globalnom nivou kod dece, kako bi razvila empatiju, razumevanje i poštovanje različitosti. Ne postoji bolji način da se sve ovo postigne nego učenjem stranih jezika. Stara kineska poslovica glasi: Učenjem novog jezika, otvaramo još jedan prozor sa pogledom na svet.
Praksa ispisivanja kineskih karaktera pomaže razvoj motornih veština, razvoj vizuelnih sposobnosti i izoštrava um. Vežbe grafomotorike veoma su važne, i obavezne, kao priprema za pisanje. Konvencionalne metode podrazumevaju sedenje i ispisivanje apstraktnih znakova. Nedostatak dinamike, intelektualnog stimulusa i korelacije sa drugim oblastima rada često kod dece izazivaju odbojnost.

Prednost kaligrafije je simbolika slikovnog pisma. Za mnoge karaktere se vezuje priča, legenda, mit koje pospešuju zainteresovanost. Lako se povezuju za različitim svetskim pričama i legendama, što ujedno i utiče na razvoj vrlo važnog elementa učenja – transfera znanja. Tehnika pisanja podrazumeva četkicu kojom deca vežbaju mišić ruke kojom pišu. Na ovaj način kada dete počne da piše olovkom smanjuje se često pritiskanje, bolovi u produžetku malog prsta i grčenje šake. Prepoznavanje značenja karaktera sjajan je metod razvoja priče po slikama. Jedna od veoma važnih logičkih sposobnosti koje deca na ovaj način razvijaju je prepoznavanje linija i oblika u svom okruženju i simboličko predstavljanje.

Upoznavanje karaktera razvija čitav niz kognitivnih sposobnosti koje se ne razvijaju u istoj meri učenjem drugih alfabetskih jezika. Stimulišu se različiti delovi mozga –u procesu učenja alfabetskih jezika dominantna je leva, dok se učenje kineskih karaktera vezuje za desnu hemisferu specijalizovanu za holistički pristup i prostorne procese. Učenjem oba pisma dete jača kapacitete obe hemisfere paralelno.

Prema istraživanjima MENSE, učenjem kineskog jezika dete intenzivnije usvaja i pojačava matematičke operacije. Matematičke veštine su utkane u ispisivanje karaktera jer zahtevaju veštine kao što su: brojanje, redosled, grupisanje, formiranje skupova, identifikovanje sličnosti i razlika. Poznavanje kineskog jezika daće vašem detetu veliku komparativnu prednost u budućem okruženju.